תקנון

תקנון אתר – X-Riders

תקנון ותנאי שימוש באתר – www.x-riders.co.il

כל פעולה באתר – עצם השימוש באתר, ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא, מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם במלואו והנכם מקבלים עליכם במלואם את תנאי השימוש באתר. כפועל יוצא מכך אין ולא תהיה לכם ו\או למי מטעמכם כל טענה ו\או תלונה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או בעליו ו\או נציגיו, להלן: הנהלת האתר".

 1. ניתן להזמין מוצרים באמצעות האתר בלבד. המחירים באתר הינם להזמנה אונליין באתר בלבד.
 2. הנהלת האתר אינה אחראית לכל הפרעה ו\או תקלה ו\או נתק ו\או אחר אשר יגרום להפסקת פעילות האתר לזמן כלשהו קצר או ארוך.
 3. הקישורים המופיעים באתר – אם מופיעים – לאתרים אחרים: לחיצה על קישורים אלו הינם באחריות הגולש\הלקוח בלבד ואין לאתר ו\או להנהלת האתר כל אחריות מכל סוג שהוא על קישורים אלו ו\או האתרים אשר קישורים אלו מפנים אליהם.
 4. הזמנה אשר לא אושרה ושולמה ע"י חברת האשראי אינה הזמנה בפועל ולפיכך אינה מחייבת את האתר בהכנתה.
 5. הזמנה מאושרת היא כזו אשר נרשמה כנדרש באתר, שולם בעבורה בכרטיס אשראי ,העיסקה אושרה במחשבי חברת האשראי והלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה. לעניין זה מסירת דוא"ל שגוי\כוזב אינה מהווה סיבה\עילה לכל טענה כלפי האתר ואו מי מטעמו.
 6. המונח ימי עבודה (ימ"ע) מתייחס לימים ראשון עד חמישי בלבד. ימי שישי, שבתות, חגים ומועדי ישראל אינם נספרים במניין ימי העבודה.
 7. הזמנה שאושרה, תוכן ותשלח ללקוח בתוך 3 ימי עבודה. על כך יתווספו 7 ימי עבודה לטובת ההפצה והמשלוח. בכל מיקרה, עיכוב במשלוח עד 21 ימי עבודה לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטול\זיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח.
 8. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 9. עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי תוכן אישי של המזמין – אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו.
 10. למרות האמור בסעיף הקודם – בכל מיקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלויות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על העלות המקורית של המוצר. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד וזאת במידה ולא נמצאה/סופקה חלופה למוצר הפגום.
 11. סטיית גודל של עד 5% במידות המוצר ו\או עד 3% מכמות ההזמנה אינה נחשבת למוצר פגום.
 12. החזר כספי יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי לאחר החזרת המוצר הפגום במלואו. לעניין זה – מוצר פגום אשר נעשה בו שימוש חלקי ו\או מלא לא יתקבל ולא ינתן בגינו כל החזר. לענין זה – ביטול הזמנה ע"י המזמין בטרם בוצעה הזמנתו – יזוכה המזמין במלוא העיסקה באמצעות כרטיס האשראי. יובהר בזאת שלא ניתן לבטל הזמנות שירדו לדפוס.
 13. על אף האמור לעיל, רשאית החברה לגבות דמי הקצאת אשראי בסך 10 ₪. יחד עם זאת, יוכל הלקוח לקבל זיכוי בגובה דמי הקצאת אשראי בעת ביצוע העיסקה הבאה באתר. בנוסף, רשאית החברה לגבות 5% מגובה העיסקה כדמי ביטול או 100₪ – הנמוך מבין השניים.
 14. לא תטופל פנייה בנוגע להזמנה שסופקה ללקוח במידה והפנייה הראשונה נעשתה מעבר ל 30 יום קלנדרים ממועד הספקת ההזמנה.
 15. כל המחירים באתר נקובים בש"ח.
 16. הנהלת האתר מודיעה כי כל התמונות, המוצרים, הדוגמאות והאיורים המופיעים באתר הופקו ו\או עוצבו ו\או תוכננו עבור לקוחות הינם בבעלותה הבלעדית אלא אם צוין אחרת. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.
 17. האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח דואר ישראל ו\או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון ואחרים. במקרה זה יהיו הנהלת האתר והאתר מחוייבים אך ורק להחזר סכום המשלוח או חלקו אשר שולמו ע"י הלקוח ואושרו בידי חברת האשראי.
 18. האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחותיו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לאתר על ידם. אם אין ברצונו של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני מהאתר עליו לסמן זאת בדואר הראשון אשר נשלח אליו מעם האתר
 19. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להפסיק ו\או לבצע כל פעולה אחרת באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.
 20. הנהלת האתר מבהירה כי אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. יתכן ובמקומות כאלו ואחרים באתר מנוסחת הפניה בלשון גברים בלבד ו\או בלשון נשים בלבד מטעמי נוחות בלבד.
 21. טל"ח

גלישה נעימה!

האתר נמצא בבעלות אלפא אינטרנט – 208915843.